luft2 luft1

Cordina har produkter som dekker Luftfartstilsynets spesifikasjoner for merking av luftfartshinder i hht BSL E 2-2:

Luftfartshinder skal merkes med farger, markører, hinderlys eller annen merking godkjent av Luftfartstilsynet.
Ved kryssing av dal eller fjord skal siste feste (mast) på hver side merkes med farger eller hinderlys. Luftfartstilsynet kan også godkjenne annen merking, for eksempel lysmarkører.
Fargemerking skal være i rødt og hvitt eller oransje og hvitt. Fargemerking kan utføres med maling, plastfolie eller plater eller annet hensiktsmessig materiale. Merkingen skal så langt som mulig være reflekterende eller fluoriserende.

LYS – 
Merkenivåer
a)         Hinder med høyde inntil 100 m, merkes med lavintensitetslys på toppen.
b)         Hinder med høyde mellom 100 og 150 m, merkes med lavintensitetslys på toppen og på et mellomliggende nivå slik at  avstanden mellom lysene ikke overstiger 75 m.
c)         Hinder med høyde over 150 m, merkes med høyintensitetslys på toppen og lavintensitetslys på mellomliggende nivåer slik at avstanden mellom lysene ikke overstiger 75 m.

Lavintensitets hinderlys
a)         Lavintensitets hinderlys skal gi fast rødt lys. Lysstyrken skal være slik at lyset er tydelig synlig mot eventuell bakgrunnsbelysning, og skal ikke være mindre enn 10 cd rødt lys.
b)         Lavintensitets hinderlys skal være rundtstrålende, og i vertikalplanet skal de ha en åpningsvinkel på minst 35° over og minst 10° under horisontalplanet. Lysenheter som er plassert i henhold til § 8 første ledd bokstav g, behøver ikke avgi lys mot hinderet.

Høyintensitets hinderlys
a)         Høyintensitets hinderlys skal gi blinkende hvitt lys med blinkfrekvens mellom 40 og 60 pr. minutt. Blinkenes effektive lysintensitet skal ikke være mindre enn 100.000 cd hvitt lys.
b)         Høyintensitets hinderlys skal være rundtstrålende eller det skal være så mange lysenheter at de til sammen er synlige rundt horisonten, jf. § 8 første ledd bokstav g. I vertikalplanet skal høyintensitets hinderlys ha en åpningsvinkel på minst 3° over og minst 1,5° under horisontalplanet

Del siden