Våre Løsninger øker kraftlinjenes pålitelighet og overføringskapasitet.

Cordina AS utvikler og leverer innovative nisjeløsninger og teknologi for nasjonale og internasjonale transmisjons- og distribusjonsnett for elektrisitet.

VÅRE TJENESTER

Overvåkning av høyspentlinjer

Linjenettets kapasitet utnyttes ikke for fullt, grunnet de påkrevde sikkerhetsmarginer pga manglende direkte kontrollsystemer. Cordina har flere produkter for realtidsmåling og overvåking av linjene.

Varsling av luftfartshinder

Luftfartshinder skal merkes med farger, markører, hinderlys eller annen merking godkjent av Luftfartstilsynet. Ved kryssing av dal eller fjord skal siste feste (mast) på hver side merkes med farger eller hinderlys

Kraftforsyning

Cordina leverer ulike typer kraftforsyningsenheter som enten sammen eller hver for seg vil gi en stabil og sikker strømforsyning i områder der det er vanskelig og kostbart å frembringe nettstrøm.