MERKING KRYSSENDE SPENN

Dersom kryssende luftspenn merkes ved bruk av skilt gjelder følgende: (BSL E 2-1)

Varselskilt skal monteres vertikalt høyt oppe eller horisontalt på toppen av de tre siste stolpene eller mastene tilhørende det underliggende luftspennet, før møtende kryssende overliggende luftspenn. Merkingen skal utføres fra hver side av det kryssende overliggende luftspennet.

Følgende spesifikasjoner gjelder for varselskiltene:
  1. Varselskiltene kan være enkeltstående skilt, eller en sammenhengende plate med skilt. Skiltene angir en nedtelling før det kryssende luftspennet, slik at skilt på tredje siste stolpe/mast har tre røde felt, skilt på nest siste stolpe/mast har to røde felt, skilt på siste stolpe/mast før det kryssende luftspennet merkes har ett rødt felt.
  2. Varselskiltene skal ha rød og gul reflekterende farge, og være laget i aluminium, eller annet hensiktsmessig solid materiale.
  3. Varselskiltene skal være i fargene signalrød og signalgul, iht. vedlegg 1 – Preaksepterte fargekoder for fargemerking av luftfartshinder. All fargemerking skal ha reflekterende egenskaper, iht. § 15 og vedlegg 1.
  4. Varselskiltene skal ha en størrelse som gjør disse godt synlig for piloter i luftfartøy ved linjebefaring, og skal ha minimumsmål 315 (L) x 200 (H) millimeter.
  5. Varselskilt som monteres vertikalt, monteres på høyre eller venstre side av stolpen/masten, slik at disse er godt synlige for piloter i luftfartøy som flyr langs luftspennet ved linjebefaring.
  6. For å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet for personell ved klatring i stolper og master, kan varselskiltene monteres direkte med flaten mot stolpen eller masten. Varselskiltene må i så fall monteres med flaten på den siden som vender mot den retningen luftfartøy har ved linjebefaring.
  7. Kravet om merking gjelder selv om selve kryssingen er kabel i jorden.
  8. Figur 2 angir visuelt merking ved bruk av skilt.
tegning av høyereliggende ledning - luftspenn - Cordina

For å varsle om møtende nærføring av høyereliggende linje/luftspenn, skal stolper eller master tilhørende luftspenn som er gjenstand for linjebefaring med luftfartøy, og der den horisontale avstanden til høyere linje/luftspenn er 100 meter eller mindre, merkes på følgende måte:

illustrasjon av skilt til kryssende spenn

For å varsle om møtende nærføring av høyereliggende linje/luftspenn, skal stolper eller master tilhørende luftspenn som er gjenstand for linjebefaring med luftfartøy, og der den horisontale avstanden til høyere linje/luftspenn er 100 meter eller mindre, merkes på følgende måte:

tegning av høyereliggende ledning - luftspenn - Cordina

Gult skilt med rødt inni. 3 stolper med skilt. Linje/luftspenn tegnet som sorte linjer. Illustrasjon Eller 3 gule, stående rektangler, med henholdsvis 3, 2, og 1 røde felt inni. Illustrasjon

For å varsle om møtende nærføring av høyereliggende linje/luftspenn, kan stolper eller master også merkes ved bruk av maling eller annet reflekterende materiale, på den måte som angitt i punkt A) og B).