OM OSS

Cordina AS utvikler og leverer innovative nisjeløsninger og teknologi for nasjonale og internasjonale transmisjons- og distribusjonsnett for elektrisitet.

Løsningene øker kraftlinjenes pålitelighet og overføringskapasitet.

Cordina bidrar til kostnadseffektiv drift av høyspentlinjer og økt profitt for linje- og systemeiere.