VARSLING AV LUFTFARTSHINDER

Cordina har produkter som dekker Luftfartstilsynets spesifikasjoner for merking av luftfartshinder i hht BSL E 2-2:

Luftfartshinder skal merkes med farger, markører, hinderlys eller annen merking godkjent av Luftfartstilsynet. Ved kryssing av dal eller fjord skal siste feste (mast) på hver side merkes med farger eller hinderlys. Luftfartstilsynet kan også godkjenne annen merking, for eksempel lysmarkører.
Fargemerking skal være i rødt og hvitt eller oransje og hvitt. Fargemerking kan utføres med maling, plastfolie eller plater eller annet hensiktsmessig materiale. Merkingen skal være reflekterende.

Dagens gjeldende forskrift er forskrift, av 15. juli 2014 nr. 980, om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1