HINDERLYSLAMPER

Vi har hinderlys, markeringslys eller obstruksjonslys for sikker navigasjon ved luftfarshinder. Hinderlysene egner seg godt både til høyspentmaster, fabrikkpiper, kringkastingstårn, vindmøller og annen høy infrastruktur. For å redusere risikoen for fly- og helikopterulykker har Luftfartstilsynet skjerpet kravene om merking av luftfartshinder. Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder krever at ledningsspenn som er mer enn 150 meter over bakken i en sammenhengende lengde på mer enn 100 meter, skal merkes med intensive varslingslys, såkalt hinderlys.

 

Forskriftskravene skal sikre at luftfarten ikke kolliderer i kraftledninger som strekker seg over daler- og fjorder. Som regel blir lampene satt opp på en stolpe ved siden av høyspentmastene, på toppen av et skap (hinderlys kabinett) eller i toppen av høyspentmasten.

Hinderlyslampe-Cordina
hinderlyslamper-cordina

Cordina AS har alle typer hinder lyslamper på lager, hinderlys lampene har feilrapportering innebygd.