MERKING AV HØYSPENTMASTER

Luftfartstilsynet innførte krav til lysvarsling på alle høyspentlinjer som strekker seg over fjorder. Statnett installerte hindringsvarsel på totalt 83 luftspenn. Til disse installasjonene var det behov for strømforsyning med lav spenning hvor vi utplasserte 164 autonome strømforsyninger i terrenget. Med luftfartshinder utenfor tettbygd strøk forstås enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, midlertidig eller permanent, med en høyde over bakken eller vannet på 15 meter eller mer, medregnet innfesting og forankringsordninger. Innenfor tettbygd strøk er den tilsvarende høyde 30 meter eller mer.

foto av merking av høyspentmaster-cordina