MAGEBELTER FOR VINDMØLLER

Luftfartstilsynet har innført krav til reflekterende magebelter samt lysvarsling på mellomliggende nivå for vindmøller. Det er også innført i forskriften at lysvarslingen kan skje etter faktiske behov altså når det er fly eller helikoptre i nærheten.

illustrasjon med magebelte til vindmølle

Mavebelte for vindmølle.

Behovsstyrt hinderlys:

Vi har et ferdig utviklet SSR, som fanger opp flybevegelser (fly/helikopter med transponder) i nærheten. Om flyet er innenfor forhåndsbestemt sone, vil lysvarslingen på vindmøllene aktiveres. Om det ikke er lavspent strøm tilgjengelig, kan vi selvfølgelig levere våre autonome strømforsyninger til dette formålet.

SSR radar

SSR radar tilpasset 19″ rack

Eksempel på forhånds definert sone Cordina SSR.
illustrasjon for forhåndsdefinert sone Cordina SSR
  1. Viser luftfartøy, set ovenfra., med høydeseparasjon. Senter av bildet er hvor Primærenheten er installert, det geomteriske figurene er definerte varsel soner for anlegget, dette kan være 1 eller flere firkanter, 1 eller flere sirkler.
  2. Viser luftfartøy vis med høyde serpartasjon i forhold til varlingssonenes høyder.
  3. Aktivitets meter
  4. Status på configurerete soner, er sonen i alarm status
  5. Status signaler på om systemet motar data fra TAS600, samt status på radio, og strobe styring
  6. Siste tid siden restart av anlegget
  7. Siste status for for loggede fly av software
  8. Hvileken log fil som benyttes for øyeblikket
  9. Flytrafikk i området.

Flymaskiner mer har en sort farge når de befinner seg untefor varslingssoner går flyemaskine inn i warnzone1 vil denne merkes med gult, inn i warnzone2 merkes denne med rødt.

Status for fly i alarmsoner blir også merket av (4) Inner Area /Outer Area, rød = fly i omrødet, grønn = = fly i området.

Man vil under Traffic Data : få informasjon om det ”trussler” som er i området, med informasjon som:

NR       = Intern trussel nummrering

Thrt      =Transponders Trussel nummrering

Altsp     =Høyde separering i fot

Dist      =Avstand til luftfartøy i nautiske mil

Trd       =Trussel vurdering, ”+”=Sone 2, ”-”=Sone 1, ”?”= utenfor område for varsling,