OVERVÅKNING AV HØYSPENNINGSLINJER

Linjenettets kapasitet utnyttes ikke for fullt, grunnet de påkrevde sikkerhetsmarginer pga manglende direkte kontrollsystemer. Cordina har flere produkter for realtidsmåling og overvåking av linjene.

Systemene har vært i bruk de siste 6 år og har gitt linjeeierne verdifull informasjon og kontroll.